Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert Torre Gibert

Torre Gibert

La torre Gibert, dels Ous o de la Creu, juntament amb l’església de Vistabella i d’altres encàrrecs petits, suposa un dels pocs edificis de nova planta que Jujol construiria. L’encàrrec prové de Josefa Romeu, vídua de Gibert i tia de l’arquitecte.

 

Està compost per cinc cossos cilíndrics maclats entre ells, tres de major dimensió de la mateixa altura i dos de més petits que incorporen les escales que pugen cap als àtics i miradors. Es tractava de dues vivendes separades longitudinalment, mantenint les dues una simetria força exacta. A la façana principal un altre cilindre fa de porxo d’accés i s’obre a través de dos arcs parabòlics.

 

L’edifici es corona amb cúpules a altures diferents. Aquestes, estan atípicament acabades amb mosaics de vidres que procedien del rebuig d’una fàbrica de vidres de Cornellà molt propera a la obra.

 

Jujol s’aproxima clarament a una expressió molt més orgànica o animal, utilitzant geometries sinuoses, fet que es fa palès en el treball de la forja. Cal destacar-ne la singularitat amb que es treballen diferents elements com l’arrencada de l’escala, les tribunes del menjador, les baranes, o la tanca del jardí.

 

La casa ha sofert múltiples modificacions. Inicialment projectada com dos habitatges separats, fou unida en un de sol l’any 1966. També ha rebut l’ús de centre psiquiàtric. Acull actualment la seu del col·legi d’arquitectes de Catalunya en la demarcació del baix Llobregat

 

El nom Torre de la Creu té l’origen en la creu de forja amb que es corona la cúpula més alta. 

 

 

Manuel Julià - Arxius d'Arquitectura a Catalunya