Casa Soler-Badia

 

 
 
 

 

<div style="\&quot;text-align:" justify;="" \"=""> A diferència d’altres cases, la llar no està en la dirección de l’eix visual des del vestíbul, sino que gira 90º en una estança previa, quedant el saló final com un trànsit informal entre la vivenda i el jardí. La llar té contacte amb l’exterior a partir d’una petita obertura en el mur que la tanca perpendicularment, mentre que el jardí de la zona comú queda separat pel mur en angle que aguanta el porxo que s’orienta, igual que l’estar, cap a sud.