Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus Habitatges Tres Creus

Habitatges Tres Creus

El projecte s’aixeca al costat del Vapor Sampere, un dels més importants exemples d’arquitectura industrial de la ciutat de Sabadell, construït a començaments dels segle XX per a subministrar energia a la indústria tèxtil que poblava la ciutat. El projecte pretén millorar la qualitat de l’espai interior d’illa, així com la relació volumètrica entre les noves edificacions i el conjunt fabril.

L’edificació s’esglaona des de la seva màxima altura en la cantonada Tres Creus / Sallarès i Plà (PB+6) fins a arribar al seu punt més baix (PB+3) en entrar en contacte amb el Vapor Sampere al carrer Turull. Cap a l’interior, abocat a sud i gaudint de les millors vistes, el projecte s’obre com una poligonal trencada, convertint l’espai entre els edificis i el vapor, no en un pas -com en anterioritat- sino en un àmpli recinte semipúblic que permet noves vistes del vapor.

Les evidents diferències en les condicions de l’entorn a les quals ha de respondre la proposta generen una clara dualitat entre el seu exterior, vinculat a Tres Creus -un dels carrers més importants del centre de Sabadell- i el seu interior, on es fa palès de la seva vocació de privacitat i calma.

Les façanes exteriors, d’evident caràcter massiu, es construeixen en maó tractat de diferent manera a mesura que ascendeix, retallant-se en elles unes franges i forats disposats amb la intenció d’evitar una disposició monòtona.

En la cara  sud, ens trobem amb unes façanes lleugeres resoltes amb persianes projectables de fusta que evoquen els tancaments de pati propis de l’Eixample de Cerdà i que protegeixen del sol a unes galeries exteriors utilitzables gran part de l’any, donat el bon clima del qual gaudeix Sabadell.

És aquesta la dualitat entre envolvents, la que explica també la planta de les vivendes: cap a l’exterior es situen els dormitoris i banys en rigorosa disposició, mentre que cap a l’interior d’illa, orientat a sud i a les vistes, s’obren els espais més viscuts: estar, menjador, cuina, amb una disposició molt més lliure, vinculada a la poligonal que defineix la façana.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes