Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges Habitatges

Habitatges "Walden 7"

 

El projecte de Ciudad en el Espacio, que va fracassar a Madrid, va aconseguir materialitzar-se en un solar industrial de la perifèria de Barcelona anteriorment ocupat per una fàbrica de ciment. Amb un pressupost notablement inferior al dels habitatges socials de l'època, Walden-7 s'aixeca com un monument i un punt de referència en el nus viari que l'envolta. L'edifici és un laberint vertical format per set patis interiors que es comuniquen a tots els nivells mitjançant circulacions horitzontals i verticals. Els habitatges, resultants de la unió de mòduls quadrats de 30 m2, tenen diferents mides: des de l'estudi d'un sol mòdul, fins a l'habitatge de quatre mòduls, situats en una planta o en dos nivells.
 
Programa Conjunt de 446 habitatges, espais públics, sales de reunió, sales de joc, bars i botigues en planta baixa, i dues piscines als terrats.
 
RICARDO BOFILL - TALLER DE ARQUITECTURA