Mas Bofarull

El mas Bofarull és l’edifici en el que Jujol treballà durant un període més llarg. La intervenció forma part d’un petita sèrie de treballs que l’arquitecte dugué a terme a Els Pallaresos, entre les quals destaca la casa Fortuny (o ca l’Andreu). Les germanes Bofarull encarregaren la reforma i consolidació de l’antiga masia que posseïen al municipi.

 

Les principals intervencions de Jujol consisteixen en la prolongació de l’escala principal fins arribar a la torre piramidal, que està coronada per un Arcàngel Gabriel que fa la funció de penell.

 

La construcció consta d’una nova façana posterior, oberta als cultius i al paisatge, constituïda per una galeria d’arcs ogivals i un arc rebaixat d’accés. També es plantejà el disseny de tots els elements de forja, esgrafiats, treballs amb vidre i mobiliari específic.

 

Si ens fixem en tots els elements de detall; com la superfície de la coberta  (que reutilitza elements de la vida domèstica), els elements de forja,  la intervenció en el mur perimetral, veiem de nou una intervenció que sembla capaç de donar vida a allò que transforma. Pel que fa als esgrafiats és probable que siguin dels més elaborats en la obra de Jujol, capaços de convertir dos brancals d’una finestra en una cal·ligrafia espontània amb la inicial B (de Bofarull). Uns arcs parabòlics encreuats, que recorden els emparrats de vinya verge, proveeixen ombra a la zona de safareigs, situada al carrer principal. 

 

 

Manuel Julià - Arxius d'Arquitectura a Catalunya