Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

 

Les oficines ocupen tota l'última planta d'un edifici destinat a oficines, de planta trapezoïdal, amb tres façanes totes elles construides a base d'un ampit de fibrociment i la resta completament de vidre. L'estructura es a base de pòrtics metàl·lics.
 
El programa d'oficines a instalar en aquella planta lliure, consistia en: recepció, secretaria, una sala de juntes, una sala de visites, dos despatxos destinats als tècnics, un despatx per a un administratiu, una biblioteca, una sala de deliniants i serveis sanitaris per empleats i públic.
Per a totes les sales s'havia d'instal·lar un sistema d'aire acondicionat per l'estiu.
 
En tota la distribució, va ser un condicionant important la façana existent, que pel tipus i dimensions de las obertures, només permetia normalment i en un perímetre de façana de 40 metres l'entrega d'envans divisoris en 8 punts fixes.
 
Un altre condicionant van ser els pilars de l'estructura, que per la seva situació en planta, dificultaven la construcció de'envans divisoris precisament en aquells punts on més fàcils eren les entregues amb el tancament exterior.
 
Un tercer condicionant, més intencionat, va ser aconseguir certa il·luminació natural fins i tot pels espais que quedaven a l'interior i no rebien llum directa de l'exterior.
 
Utilitzant un perfil especial per a resoldre l'entrega dels envans divisoris amb la fusteria de façana, es van augmentar els possibles punts d'entrega; i retranquejant els envans divisoris formant finestres en angle en cada desplaçament, es va aconseguir separar l'estructura dels envans i donar certa il·luminació natural fins i tot a la recepció, que és l'espai més interior de les oficines.
 
Per aillar les oficines visualment de l'exterior, protegir-les del sol de l'estiu, i fer més econòmica en la mesura del possible la instal·lació d'aire acondicionat, s'ha protegit tota la façana amb finestres tipus "americà" de plàstic blanc, que separades en la seva part inferior del parament de la façana, creen una cambra d'aire entre les esmentades persianes i la façana, molt favorable per evitar una transmisió de calor més elevada.
 
Per permetre el pas dels conductors de l'aire acondicionat, el fals sostre de les sales que ventilen directament a l'exterior s'han colocat a una cota superior a la resta, i entre ambdues cotes s'han col·locat les reixetes d'expulsió de l'aire.
 
Totes les sales del programa son espais tancats excepte la secretaria, que està separada de l'exterior només per un mostrador i un armari penjat del forjat superior i que ailla visualment ambdos ambients.
 
Totes les portes excepte en els sanitaris, són amb vidres tractats a l'àcid per donar una il·luminació més gran a les sales interiors i alhora conservant la privacitat.
 
En els envans divisoris i durant la seva construcció es van colocar uns perfils metàl·lics taladrats que serveixen de suports de la major part del mobiliari de l'oficina
 
CRISTIAN CIRICI
PREMIS
Premi FAD, Interiorisme (1966)