Teatre Metropol

El teatre per al Patronat obrer de Tarragona, constitueix un dels primers encàrrecs que rebé Jujol com a arquitecte independent. Com era habitual en els seus encàrrecs es tractava d’una reforma. Consistia en un petit equipament, que havia de donar suport a petites representacions, celebracions o actes d’institucions locals, vinculats a l’església.

 

Aquest es situava entre els locals del patronat al carrer Armanyà i el nou solar adquirit a la Rambla Nova número 46. Així doncs l’edifici havia de salvar un desnivell de 2’50m, i havia d’incorporar una sala especialment petita de 17x20 metres. Jujol situa l’accés a la planta primera i utilitza com a escenari l’edifici construït per Salas al carrer Armanyà.

 

La sala, es cobreix amb tres grans jàsseres de 13 metres de llum, separades 4 metres entre elles, sostingudes sobre esvelts pilars de 8 metres d’alçària i 26 centímetres de secció. S’evita d’aquesta forma una concepció de teatre a la italiana, i es fomenta una relació espacial directa entre el jardí la sala i l’accés principal. El passadís construït a la mitgera es resol amb una estructura metàl·lica lleugera, que recull set petites voltes ogivals.

 

El teatre fou concebut com una al·legoria religiosa: un vaixell (l’església) en la que els espectadors s’embarquen i se salven en les onades tempestuoses de la vida. Aquesta voluntat s’evidencia per exemple en el tractament ondulant de falsos sostres, baranes, arestes o en els gravats executats directament sobre el formigó amb motius marins.

 

A causa de les desavinences, Jujol no veié finalitzades les obres, i encara en vida en pogué veure les modificacions a que fou sotmès com la reconversió en cinema. 

 

 

Manuel Julià - Arxius d'Arquitectura a Catalunya