Pont Industrial per a Mercaderies i Serveis de la 'Camy-Nestlé'