Habitatges Rosselló

Aquest edifici de vivenda plurifamiliar va ser el primer que va dur a terme Sert durant la seva dil·latada carrera. El solar, situtat a l'Eixample barceloni, era propietat de la seva familia, i l'encàrrec el va realitzar la mare de l'arquitecte.

El punt de partida va ser trencar amb la tipologia de dos pisos per planta que regia totes les finques de l'Eixample. Seguint el corrent europeu d'intentar solucionar els problemes d'habitatges per a treballadors que estava copsant tota l'atenció al centre del continent, Sert va aprofitar la singularitat de pisos especificament per a lloguer per arribar a les quatre vivendes per planta.

Aquesta reducció de l'espai tambe comportava que cada pis comptava només amb una façana, introduint els patis i forçant que a ambdues bandes la formalització fos exactament la mateixa. S'acabava així amb aquella concepció d'una façana de materials més nobles que oferís la seva majestuositat al carrer i una interior, més domèstica, que s'obria al pati de mansana. De qualsevol manera, el problema es centrava en l'economia dels preus i dels espais, a l'optimització; en definitiva, en una enginyeritzacio de tot plegat que deixava els llenguatges i l'expresivitat de la façana en un segon pla totalment neutre, el que en aquell moment equival a dir totalment centre-europeu.

 

Omar Ornaque - Arxius d'Arquitectura a Catalunya