Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell

Ordenació d'Edificis a l'Entorn de la Plaça de Sant Agustí Vell

La solució adoptada busca la relació en quant a mides i alçades amb l’edifici, recent rehabilitat situat a l’altre costat del carrer Serra Xic i respon a una idea urbanística reflexada en el Pla Especial corresponent que pretén fer del tram de Serra Xic comprés entre la plaça Sant Agustí Vell i el carrer Pou de la Figuera, el trobament de tres edificacions semblants que funcionen a manera de porta o connexió entre dos teixits urbans diferents. L’edifici que origina la forma dels altres dos és el rehabilitat abans esmentat i les seves particularitats de perímetre estan traslladades i reinterpretades als altres dos de nova planta.

 

Aquests dos nous edificis, de petit tamany estan connectats per les comunicacions verticals, per l’escala que està oberta a l’exterior amb la voluntat d’evitar la segregació espaial, de vistes i d’orientació del pati que resulta al fons del solar.

 

L’edifici amb façana a la plaça Sant Agustí Vell té planta baixa i quatre plantes d’acord amb la mitja de les edificacions veïnes. En canvi l’edifici amb façana al carrer Pou de la Figuera té planta baixa i cinc plantes, per vincular-se en el que fa referència a aquesta dimensió a l’edifici rehabilitat i per entendre que és una alçada compatible amb les dimensions del carrer Pou de la Figuera.

 

L’edifici amb façana a la plaça Sant Agustí Vell se li redueix el volum de la planta quarta a la part que dóna a Serra Xic, amb l’objectiu de fer arribar més sòl i llum natural a l’espai de confluència dels tres edificis.

 

Les vivendes obtenides són de dos o tres dormitoris. A les vivendes de dos dormitoris s’ha optat per vincular entrada i cuina a fi i efecte d’aconseguir espais domèstics més grans de l’habitual i reduir espais destinats estrictament a circulació.

 

JOSEP LLINÀS