CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador CAP Maluquer Salvador

CAP Maluquer Salvador

Desenvolupem una nova tipologia per a un centre de salut a partir d'una estratègia general pensada per aquells programes en els que passadís, sala, aula o consulta defineixen una organització excessivament rígida. L'espai resultant és el següent:

 
 
-INTROVERTIT, d'una sola planta interior compacta i perforada per patis i lluernaris que organitzen, il·luminen i ventilen totes les peces del programa.
 
-ELÀSTIC, on els passadissos s'eixamplen fins a formar les sales d'espera, o les sales s'estiren fins a connectar-s’hi. Desapareix la divisió entre zones de circulació i zones d'espera.
 
-FLUID, l'espai està organitzat pel moviment dels visitants que poden seguir diversos camins, segons la consulta que hagin de visitar. La transició d'una sala a l'altra es fa amb naturalitat, seguint direccions diagonals, de manera que per accedir al sector interessat no s'han de travessar passadissos, sinó desplaçar-se entre sales. Els pous de llum funcionen com a reclam, i panells de diferents colors definiran d’una manera geogràfica (més que gràfica) el tipus de sala.
 
-FLEXIBLE. Partim d'un mòdul de consulta de 5,00 metres d'amplada per 3,15 de llargària que ens serveix per configurar 5 columnes de programa separades per franges de 1,60 que virtualment funcionen com passadissos (a la pràctica es fusionen amb les sales d’espera). Les peces de programa llisquen dins d'aquest mòdul, sent INTERCANVIABLES, de manera que el projecte és molt flexible i adaptable als requeriments de programa tant durant el procés de supervisió de projecte com per  reformes futures (les divisions son de cartró-guix). 
 
-RECONFIGURABLE. Els serveis higiènics estan emplaçats a l'extrem per tal d'evitar interferir en futures redistribucions. L'estructura, de pilars metàl·lics de 150 mm és independent dels tancaments. El replanteig dels pilars decalats evita l'estrangulament del passadís per la trobada de 2 pilars. 
 
-POLICÈNTRIC. És un espai sense centre ni jerarquia, constituït per buits (sales, espais col·lectius, d'intercanvi) i plens (programa, consultes, espais íntims), obert, amb possibilitats de creixement i canvi. 
 
-SECTORITZAT. L'organització de l'edifici s'ha fet de tal manera que sigui possible sectoritzar-lo per horaris. Així, programes com atenció continuada i educació sanitària tenen la possibilitat de romandre oberts 24 hores, tenint la resta de l'edifici tancat per l'accés al públic.
 
COLL-LECLERC Arquitectos