Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina

Reforma i Millora de les Places de Gràcia: Sol, Trilla i Virreina

La Vil·la de Gràcia s’annexionà a Barcelona a finals del segle XIX. S’inicià aleshores un procés de densificació que va produir una arquitectura desigual, tant en alçada com en qualitats. Distribuïda en carrerons estrets plens de cotxes i amb els pocs espais públics ocupats per un mobiliari urbà mal dissenyat. Les seves nou petites places conserven encara avui, el seu caràcter.

 
Es tractava, donada la poca ajuda de l’arquitectura del barri, d’organitzar el projecte des de l’interior de l’espai de les places i reforçar les peculiaritats de cadascuna d’elles. Subratllant l’específic, però afirmant la pertanyença a un ambient comú.
Es proposa substituir l’aparcament en superfície de les places i reduir els trams d’asfalt al mínim, per engrandir-les física i visualment, ordenant amb racionalitat els elements de servei.
 
Es varen fer propostes per les nou places del barri –Raspall, Rius i Taulet, Nord, Rovira i Trias, Diamant, Trias, Sol i Virreina–, malgrat només s’executarien les tres últimes.
 
BACH-MORA Arquitectes