Habitatges Mestre Olivella Habitatges Mestre Olivella Habitatges Mestre Olivella Habitatges Mestre Olivella Habitatges Mestre Olivella

Habitatges Mestre Olivella

Dos grups de vivendes entre mitgeres i en carrers oposats disfruten d’un pati-jardí comunitari, construït sobre la coberta de l’aparcament. El jardí el configuren els passos per a comunicar les quatre escales de les vivendes i els parterres són espesses plantacions de laurus a mode d’alts arbustos. S’han plantat tipuanes en la zona de terres no ocupades per construccions.

Les mitgeres del pati comunitari s’han incorporat amb un revestiment similar al conjunt de les façanes de les vivendes que és de pedra calcària d’Andalusia, la mateixa que revesteix les façanes dels carrers. Els àtics i cobertes estan protegits per planxes de zinc.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes