Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell Rampes d'Accés al Castell

Rampes d'Accés al Castell

Un quilòmetre de rampes per a peatons, que ascendint en zig-zag conquereixen el Castell des del centre de la ciutat. Els encofrats dels murs de contenció són planxes de core-ten plegades que formen les branes en sobresortir del paviment.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes