Facultat de Geologia de la UPC Facultat de Geologia de la UPC Facultat de Geologia de la UPC

Facultat de Geologia de la UPC

 

L’edifici s’organitza linialment i en paral·lel al límit sud de l’illa, en planta baixa, tres plantes superiors i soterranis.

La planta primera i segona es destinen a unitats departamentals, de manera que es preveuen dues unitats per planta amb dues aules per a ús comú al centre de la mateixa. L’organització interna d’aquestes plantes situa en la crugia sud els despatxos i seminaris de professors i, en el costat nord, mitjançant volums sistemàticament retranquejats fins a arribar al corredor central, els laboratoris i les aules de pràctiques.

La planta baixa, amb el mateix perímetre que les plantes superiors, es destina a secretaria, administració i direcció, bar, biblioteca, serveis sanitaris i part del departament de radiologia.

Adosat a la façana nord, es disposa un cos longitudinal que recull les aules de teoria i pràctiques del primer cicle i la resta de la biblioteca.

El soterrani es destina a aparcament, litoteca, magatzems i instal·lacions.

S’han previst tres nuclis de comunicació vertical compost cadascun per escales i ascensor, situats en la crugia sud, de forma que els dos dels extrems són fonamentalment de comunicació interdepartamental i el central serà utilitzat com accés general a les diverses plantes per part dels alumnes i professors de la Facultat.

L’accés principal des de l’exterior es realitza pel centre de la façana sud, a través d’un volum adosat a la mateixa en què es situen serveis relacionats amb el vestíbul.

Relaconat amb les aules de primer cicle i amb l’accés principal, es projecta un altre accés que és, alhora, sortida cap a la zona ajardinada, al  centre de la façana nord.

Per la façana est s’accedeix mitjançant una rampa i a través d’un pati al soterrani de l’edifici; per la façana oest mitjançant una entrada de servei al magatzem del bar.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA - TORRES Arquitectes