Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés Noves Façanes per al Corte Inglés

Noves Façanes per al Corte Inglés

 

Un nou vestit a mesura, degut a les noves circumstàncies d’ampliació i adaptació que experimenta l’edifici.

Una nova volumetria a partir de l’annexió de tres finques contigues, la renovació de les instal·lacions i l’adecuació de tot el conjunt a la nova normativa contra incendis.

El volum existent es modifica en les seves últimes plantes retrocedint com els àtics i sobreàtics barcelonins, de manera que redueix visualment la seva presència en la cantonada de la plaça amb el Passeig de Gràcia. Aquests retranqueigs s’extenen a ambdós costats de la cantonada.

Sobre un d’aquests salts i a la corba de la façana es col·loca, continuació del pla de façana, el cartell dels grans magatzems construït en pedra.

Una torre que alberga la maquinària dels nous ascensors cohabita amb les demés torres, d’aparença palatina medieval, dels edificis bancaris de la plaça. La torre es remata amb el ròtul caligràfic de l’empresa com a cresta, també com a prolongació de la façana.

El vestit és un nou aplacat de granet de color semblant a la de Montjuïc, amb la que es construiren la majoria dels edificis de l’Eixample burgès de la ciutat.

L’aplacat de 80x130 està col·locat a portell i remarca la seva junta vertical. Aquest mateix especejament s’utilitza en la façana posterior amb un deployé que recobreix totes les instal·lacions. En alguns volums retranquejats de la façana principal, pedra i deployé s’entrellacen.

Les finestres, que tenen l’amplada de les pedres, es situen sobre les oficines, les escales d’incendis i, de forma gairebé arbitrària, a la resta de façana. Un sòcol de bronze, en tot l’edifici, recull les sortides d’emergència, les entrades i els aparadors-finestres a la tenda. El sòcol el remata una marquesina que s’eleva com l’ala d’un barret en arribar a la cantonada, on es situa l’entrada principal.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes