Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa Seu de Barcelona Activa

Seu de Barcelona Activa

 

L’edifici a rehabilitar, unes antigues instal·lacions de l’empresa Hispano Olivetti, està situat en una zona de la ciutat de Barcelona que està tenint una ràpida transformació.

El tradicional aïllament que sofria aquesta part de la ciutat es resoldrà amb l’obertura de vials que uniran d’una forma definitiva la resta de la ciutat.

Aquestes circumstàncies expliquen l’adquisició i reconversió d’un edifici com el que ens ocupa, malgrat el seu aïllament actual.

L’edifici es construí als voltants dels anys 50 i consta de soterranis, baixos i tres plantes. La seva estructura és de formigó armat i es composa d’uns grans pilars aparellats amb tornapuntes que ajuden a salvar les grans llums del forjat i és en certa manera una rèplica de l’edifici contigu, les Indústries Olivetti, i que pel seu interès en l’expressivitat estructural, mereix ser conservat.

El projecte havia de transformar la planta lliure actual en una altra compartimentada en petits tallers de superfície variable entre 30 i 100m2, que fos capaç d’albergar les activitats diverses d’un centre de creació d’empreses.

En l’organització de la nova planta es mantenen els nuclis d’accés vertical, escala, ascensor i muntacàrregues i s’afegeix una nova escala d’incendis exterior, d’acord amb la normativa d’incendis vigent.

La distribució dels tallers es realitza amb parets de bloc de formigó pintat fins a 2,40m d’alçada, amb la intenció de mantenir un sostre unitari que permeti una millor percepció de l’espai i que alhora faciliti la il·luminació natural de la planta, així com un traçat de les instal·lacions més pràctic i racional.

La privacitat de cada taller queda assegurada per la col·locació d’unes malles de tela metàl·lica penjades dels sostre, que aïllen cada taller, tant del contigu com dels accessos generals.

Davant de l’edifici existent es col·loca una petita construcció que alberga les oficines del centre; la seva posició qualifica els accessos al centre, un peatonal i l’altre rodat, per les mercaderies que des del soterrani arriben a les plantes.

Es construeix també una gran marquesina translúcida que protegeix l’entrada als edificis i el moll de càrrega del soterrani.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes