Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona) Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona)

Edifici per a la UDG (Universitat Politècnica de Girona)

 

L’edifici principal es projectà com un cos allargassat servit per un vestíbul-passadís orientat en direcció nord-sud. Al costat de ponent es situen totes les dependències de tamany petit i de difícil integració. Les dependències més grans es disposaran en les plantes inferiors. Les de menor acollida en les superiors, esglaonant l’edifici des de l’exterior.

La façana de llevant mostra aquest esglaonat en planta i secció. La façana de ponent és una superfície plana tallada només per les finestres contínues que accentuen la horitzontalitat predominant de la composició. Des de lluny, la silueta de l’edifici, de totxo blanc silici-calcari, es retalla en els camps que rodegen Girona. Les petites finestres quadrades de la planta semi-soterrada, afegida a última hora al projecte, reforcen la imatge de vaixell enmig d’un mar verd de blat.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes