IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma IES Bosc de la Coma

IES Bosc de la Coma

 

L’edifici es situa en la frontera de la trama urbana, relacionant-se amb les edificacions limítrofs, els camps de cultiu i un agradable turó boscós.

El solar té per una part un límit ortogona, mentre que per l’altre apareix un perímetre sinuós d’un camí adjacent que s’introdueix al bosc.

S’ha projectat un edifici extens i de baixa altura, que amb la seva gran dimensió ajudi a ordenar l’entorn. Serà sens dubte la major construcció de l’entorn, reconeixent-se com a edifici singular i públic.

 

Com la topografia del solar presentava un desnivell d’una planta, l’edifici s’ha assentat creant dos nivells diferenciats:

El superior, amb l’aulari orientat a sud –a nivell dels patis existents– i l’àrea de professors, biblioteca, sala d’actes i gimnàs orientada a nord.

El nivell inferior amb l’accés general, menjadors i tallers sota de la zona nord i en contacte amb la pista poliesportiva.

 

L’accés es troba al centre de gravetat de l’edifici, des de l’única via urbanitzada i eix de connexió amb la ciutat.

Des del vestíbul d’entrada, de doble altura, es té accés directe al porxo i a la pista poliesportiva. Mitjançant una rampa i dues escales s’accedeix al nivell superior.

Aquest vestíbul és realment el centre de l’institut, ja que en ell hi convergeixen les diferents zones, essent un espai de relació per a alumnes.

Una estructura vista de formigó armat i tancaments de fàbrica d’obra vista defineixen l’edifici constructivament.

El projecte pretén ser sobri i auster en la imatge, però amable en la seva relació amb l’exterior.

Hi ha hagut la voluntat d’utilitzar el mínim de materials per a reforçar la homogeneïtat de l’edifici.

 

MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes