Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials Habitatges Socials

Habitatges Socials

La parcel.la que l’Incasol ens havia donat tenia una gran complicació. 
 
Era un triangle molt estret  i irregular que havia de tancar una plaça circular interior i al mateix temps conectar un nou espai verd i un carrer. 
 
Hem decidit per un esquema sutil, casi com una serp, que es podia adaptar bé a la dificultat geomètrica de la parcel.la. 
 
Les plantes baixes són per la majoria porxades i permeten conectar el carrer, els espais verds i la plaça circular. 
 
L’edifici actua aixi com  a connecció d’espais. 
 
Els pisos, per lloguers a gent Jove són tots de 40m2. 
 
S’ha decidit per una unitat d’ habitatge  de 5m de profunditat (com una casa antiga) i 8 d’ample, per permetre una façana única al carrer i una gran finestra que unifica l’espai. 
 
Les finestres son  bow windows  que fan que tot l’habitatge sigui com un únic espai. 
 
M’agradaria veure aquestes finestres durant la utilització dels pisos amb la vida del interior entrant al carrer. 
 
BENEDETTA TAGLIABUE