Tallers Manyach

Projecte iniciat l’any 1916 i finalitzat l’any 1922, fruit de l’encàrrec de Pere Manyach, el primer marxant de Pablo Picasso.

 

La nau construïda fou només una part del projecte ja que la crisi econòmica i la inestabilitat social en van frenar l’acabament.

 

Es tracta d’una gran nau de 35 metres per 42 endreçada en nou crugies. Una malla de pilars de fosa molt esvelts és el suport d’una coberta amb dents de serra. Aquestes es composen per fileres de cinc pilars cada una i es col·loquen perpendiculars a la Riera de Sant Miquel.

 

L’estructura es resol amb bigues metàl·liques en gelosia.

 

A diferència del que era habitual, la coberta no està feta amb solera, sinó que s’executa amb voltes ceràmiques de 3 fulles de maó. L’estalvi de les biguetes es compensa amb un atirantat que lliga les diferents crugies.

 

Jujol aborda el projecte de cobertura d’una forma més intuïtiva que empírica. Això, el dugué a rectificar la geometria de la volta després de l’ensorrament de la primera, just al treure la cintra.

 

El projecte fou ampliat durant la construcció i aparegué un cos estret de 4’30 metres per tal d’ubicar-hi les oficines, on un grup de claraboies introduïa la llum zenitalment.

 

Per tal de garantir la estabilitat del conjunt apareixen uns importants pinacles de maó, que juntament amb les claraboies construeixen un inusual paisatge de coberta, la autèntica façana de l’edifici.

 

En la rehabilitació feta pels arquitectes Jaume Bach i Gabriel Mora, s’eliminaren dues crugies deixant la coberta com un objecte trobat, que cobreix part del pati del conjunt escolar. En ella es recuperen valors formals de l’obra de Jujol com els colors blau i terra, o detalls ornamentals com els de la Casa Negre.

 

 

Manuel Julià - Arxius d'Arquitectura a Catalunya

OBRES RELACIONADES