Acondicionament del Pavelló Miramar per a Restaurant Acondicionament del Pavelló Miramar per a Restaurant Acondicionament del Pavelló Miramar per a Restaurant Acondicionament del Pavelló Miramar per a Restaurant

Acondicionament del Pavelló Miramar per a Restaurant

La remodelació de les restes de l’edifici-restaurant de l’Exposició Universal de 1929, proposa bàsicament, afegir un cos de vidre que cobreixi el conjunt fins el seu punt mig. Permet una ruptura de l’esquema compositiu, tan rígid, i ofereix més llibertat a la planta. Alhora que dóna un interès misteriós i interessant a aquest edifici tan ensopit que calia conservar. 

 

BACH-MORA Arquitectes