Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie Biblioteca Esteve Paluzie

Biblioteca Esteve Paluzie

L'edificació es situa a la part nord de la Plaça de la Constitució, a l’eix amb l’avinguda del Dr. Moragues i lleugerament desplaçat a un costat per suggerir i connectar el pas cap als carrers Estoril i Nàpols, a l'altre costat de la futura ‘Interpolar’.

 
L'edifici, estructurat en tres plantes desplaçades, de soterrani a planta pis, crea un gran voladís en la zona de connexió entre el dos barris.
 
Una gran part de la biblioteca es preveu soterrada per tal d'aprofitar la màxima superfície de la plaça i per minimitzar l'afectació  volumètrica en les actuals construccions de l'entorn.
 
Aquest soterrani està ventilat i il·luminat per un pati de parets totalment vidriades, i cobert amb una pèrgola de lames orientables per tamissar la llum.
 
El pati també il·lumina part de la planta, que ja ha sofert un desplaçament, donant accés a la plaça. Aquest mecanisme d’il·luminació culmina en la planta segona.
 
El pati de llum produeix una fisura al llarg de tot l’edifici; per l’altre part, l’edifici és molt tancat en les seves façanes perimetrals.
El conjunt de la planta baixa de la biblioteca està organitzat de forma que sigui accessible i permeable a la circulació dels usuaris.
A un extrem es situa el bar-cafeteria i la sala d'exposicions, connectats a la biblioteca, podent ser utilitzat amb total independència d'aquesta. L'accés principal, obert vers la plaça, amb els espais d'informació i referència ,l'àrea de fons general, espais de música, imatge i consultes informatitzades també es troben en planta baixa.
 
En planta soterrani es situa la resta de la zona de fons general, espais de suport, espai d'estudi, espai multimèdia i cambra de magatzems, dipòsits i instal·lacions.
 
A la planta pis està la zona infantil i la zona de treball intern. L'espai de zona infantil està connectat al pati-jardí amb un porxo cobert.
 
L’estructura és de murs i pilars portants de formigó armat. La façana és ventilada de peces de granet.
 
MORA-SANVISENS Arquitectes Associats