Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes

Conjunt Les Arcàdies: Residència Geriàtrica, Aparthotel, Comerços i Sala Multicinemes

 

El criteri escollit és el de projectar tres volums prismàtics de volumetria elemental; de manera rectangular el primer i de planta quadrada els altres dos. Aquests volums harmonitzen amb les edificacions i tipologia de la zona, que és d’edificacions aïllades, donant permeabilitat visual, sobretot a la Ronda del General Mitre. L'interior de la mançana (coberta de les sales del multicinema) és tractada com una zona ajardinada d'ús privat i la plaça deprimida emmarca i relaciona les edificacions en la cantonada.
 
Les façanes, elements molt rellevants, presenten dos formes discontinues, assolellades amb unes grans persianes corredisses que les fan contínuament canviants i les que donen al cinturó sorollós i al nord, més cegues i tectòniques.
 
BACH-MORA Arquitectes