Casa Arenas Casa Arenas Casa Arenas Casa Arenas Casa Arenas Casa Arenas Casa Arenas

Casa Arenas

 

A Vilanova, als carrers propers a la platja, encara avui trobem els habitatges dels “indianos”, gent que van fer les seves fortunes a les amèriques a finals del s.XIX. Són construccions amb clares referències al món colonial.
La casa Arenas fa una interpretació clau, més abstracta, de les qualitats espaials i dinàmiques d’aquelles.
 
BACH-MORA Arquitectes