Escola Ramon Fuster (fase 1) Escola Ramon Fuster (fase 1) Escola Ramon Fuster (fase 1) Escola Ramon Fuster (fase 1) Escola Ramon Fuster (fase 1)

Escola Ramon Fuster (fase 1)

 

L'escola desenvolupava les seves activitats en un petit grup de torres contigües a la ciutat-jardí de Bellaterra. L'associació de pares, en decidir la construcció de nova planta, van proposar un model similar.
El projecte planteja tres edificis independents destinats, respectivament, a ensenyament de primària, secundària i serveis. Cadascun d'ells es desenvolupa en tres plantes en alçada, unides en el seu centre de gravetat per un pas exterior adossat al mur de contenció del carrer. Disposen del seu propi accés.
 
Dels edificis plantejats, només se'n construeix un en la primera fase. Les següents fases serien construïdes per l’estudi MORA-SANVISENS Arquitectes Associats.
 
BACH-MORA Arquitectes