Oficines i Showroom Balay Oficines i Showroom Balay Oficines i Showroom Balay

Oficines i Showroom Balay

 

La necessària identificació d'aquestes oficines en el caòtic entorn on es situen, es resol revestint tota la superfície de la façana amb planxa metàl·lica pintada de vermell brillant.
 
En l'interior s'intenta una claretat de recorreguts en la zona destinada al públic, posant-se de manifest els dos més importants, el d'oficines i l'expositiu, mitjançant una vitrina triangular.
 
MARTÍNEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes