Oficines per al Banco Simeon Oficines per al Banco Simeon Oficines per al Banco Simeon Oficines per al Banco Simeon

Oficines per al Banco Simeon

 

Per a les Oficines per al Banco Simeón es projecta un espai unitari il·luminat zenitalment per mitjà de lluernaris, forats practicats al forjat-sostre corresponent a la part del local sota el pati d'illa. Només en el cas dels serveis, arxiu, caixa de pagament, despatx del director i sales de juntes, d'assessoria y d'ordenadors, es compartimenta l'espai mitjançant divisions opaques, o bé opaques i vidriades en el cas de la caixa de pagaments.
 
En quant als materials a emprar, el local es projecta amb revestiment de panells acústics en els paraments verticals perimetrals i de panells de fusta en mampares i noves divisions. El cel ras, de plaques de cartró-guix, amb difusors de reixeta de fusta en els lluernaris. El paviment de moqueta.
 
MARTINEZ LAPEÑA-TORRES Arquitectes