Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants Rehabilitació del Vapor Vell de Sants

Rehabilitació del Vapor Vell de Sants

Antecedents.

El conjunt està declarat Bé d’interès Cultural per la Generalitat de Catalunya. Correspon a una construcció industrial del 1840, i que només ha arribat al nostres dies la part principal formada per un cos central de 5 plantes i dos cossos laterals de 4 plantes. El edifici està construït a base de fonaments correguts de mamposteria, murs portants perimetrals d’obra de fàbrica de mamposteria i de maó massís, i pilars de fossa en la part central. Aquests suporten bigues de fusta composades i tirants metàl·lics, que aguantaven voltes a la catalana. En els cossos laterals, els forjats estan formats a base de bigues de fusta de diferents mides i revoltons també de diferents mides.

Descripció.

El projecte contempla una Biblioteca de Barri a l'antic edifici del Vapor Vell de Sants, compartint espai amb una escola de 2 línies.

La Biblioteca amb accés des del cos que dona al c. Joan Güell, ocupa les plantes 3a i 4a, i l'escola, amb accés des de l'altre cos més a prop del c. Galileu, ocupa la planta baixa, la planta 1a i 2a. Disposa d'un pati a la zona exterior que dona al c. Miracle.

 

JOSEP M. JULIÀ