Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona

Projectes per al Palau de Congressos de Barcelona

 

El conjunt de l’edificació es situa al final de la façana sud-oest del Passeig de Carles I. La planta és un rectangle allargassat i està presidida per la sala principal de congressos, amb capacitat per a 2300 persones i subdivisible en dues sales per a 350 (o una per 700) i una sala per a 1500 congressistes. Els panells que divideixen les sales es desplacen verticalment per a allotjar-se en les crestes que sobresurten de la coberta i donen al palau de congressos el seu perfil més característic.
L’aparença de l’edifici evoca la d’un vaixell varat, en una posició intermitja entre el mar i els molls.
 
Un vaixell és un edifici flotant i amurallat.
Sense una muralla l’arquitectura sobre el mar està desprotegida. Aquest palau de congressos accepta com a principi la composició en fragments com els que formen també els vaixells de vela quan han abandonat el port protector i comencen a desplegar les seves veles.
Veles, fars i inevitablement Sydney són els ingredients o evocacions d’aquesta composició, i Aalto.
 
La sala de congressos i les vistes al mar i a Montjuïc han condicionat l’organització.
Grans panells lliscants en vertical i horitzontal separen o uneixen espais. Són gegants comportes de vaixells contenedors il·luminades zenitalment.
La torre-far i la marquesina emmarquen les vistes a l’horitzó des del Passeig de Carles I. Una última rampa acaba en balcó romàntic –dins del què cap– sobre el mar.
Cobertes i parets exteriors es revestiran de ceràmiques esmaltades, blanques, daurades i blaves. 
 
MARTÍNEZ LAPEÑA –TORRES Arquitectes