OBRES

 

Martínez Lapeña, José Antonio

Neix a Tarragona a 1941.

Títol d’Aparellador el 1962.
Títol d’Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) el 1968.
Estudi professional amb Elías Torres des de 1968.
Professor de Projectes a l’ESTA Barcelona 1969-71 i 1978-83.
Professor de Projectes a l’ESTA Vallès des de 1983.
Professor de Projectes a l’ESTA Ramon Llull des de 1998.
Professor Màster d’Arquitectura a l’ ETSA de Pamplona: Semestre 2001 i Semestre 2008.
 
Llibres publicats
Park Güell, Editorial Gustavo Gili, 2002.
Premi “Guillem Sagrera” 2009. Portalada Sant Gaietà, Ed. Ajuntament de Palma, 2010.