ODOS ODOS ODOS ODOS ODOS ODOS

ODOS

La taula, el pupitre i els tamborets de la sèrie ODOSsón llocs de reunió sortits de les aules i els menjadors de les cases. L’elegància del slimconcrete permet que el desplaçament del mobiliari cap a l’exterior sigui pausat, sense canvis bruscs de forma o de gruix. Les línies suaus i flexibles d’ ODOSsusciten confort i proximitat, acomodant, en l’espai públic i el paisatge, a qui vulgui conversar, menjar, treballar, connectar-se o festejar.

 

SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE