Cadira Bagdad Café Cadira Bagdad Café Cadira Bagdad Café Cadira Bagdad Café Cadira Bagdad Café Cadira Bagdad Café

Cadira Bagdad Café

El banc i la cadira BAGDAG CAFÉ són una proposta arriscada que porta al límit la utilització d´un únic material. Una xapa d´acer Cor-Ten de 8 mm. d´espessor doblegada amb sentit i precisió genera la forma ergonòmica d´aquestes peces. Les propietats de l´acer Cor-Ten fan que el perfil es converteixi en una línia i el material en una textura. Així, el seu acabat superficial, previ procés de ser sorrejat i pintat al forn amb pintura ""efecte Cor-Ten"", és suau i agradable al tacte. Ambdues peces sorgeixen gairebé immediatament de l´encontre, fugaç però fecund, entre certes referències visuals del segle XX i les possibilitats constructives de la planxa d´acer. El BANCO i la SILLA BAGDAG CAFÉ van ser dissenyats per a Escofet l´any 2000 per l´arquitecte Helio Piñón, i formen part de la SERIE MORELLA que neix per tal de disposar d´un conjunt d´elements urbans construïts amb solvència, consistents en la seva forma i genuïns en el seu caràcter. Produïda en acer Cor-Ten, per la naturalitat de l´acabat i la qualitat del seu aspecte, la SERIE MORELLA ha estat concebuda per romandre en el temps. La seva materialitat ho garanteix i la seva presència així ho manifesta. El caràcter elemental d´aquesta sèrie la predisposa a relacionar-se amb el seu entorn provocant relacions espacials més complexes, a diferència d’altres peces de mobiliari urbà en que l´única intenció es centra en elles mateixes. Així, la SERIE MORELLA -que deu el seu nom al fet que la tutela dels espais públics d´aquesta ciutat és en l´origen del seu plantejament- sorgeix amb la intenció de monumentalitat, entesa com una recerca de l´essencial que li confereixi permanència. Aquesta qualitat permet estendre el seu ús a espais històrics, on les textures i els ambients generats per la superposició de cultures i temps no accepten la irrupció de qualsevol material ni l´emergència de qualsevol forma.

 

ESCOFET