Paviment Ada Paviment Ada Paviment Ada Paviment Ada Paviment Ada Paviment Ada

Paviment Ada

ADA és un paviment de formigó semisec i premsat que s'edita en diferents tonalitats barrejant dos colors. Així, aquest element combina dos formats de lloses de formigó de 12 centímetres d'espessor acolorit en massa, amb un especejament que es veu realçat gràcies a la seva junta oberta per separadors inclosos a les seves cares verticals. S'assenta sobre un llit de sorra, confinat perimetralment, d´una espessor de 4 a 6 centímetres, sobre el terra prèviament compactat i anivellat. La seva composició material el converteix en un paviment adequat per a les zones de trànsit de vianants i de passada ocasional de vehicles. ADA va ser dissenyat originalment per al parc de Diagonal Mar de Barcelona pels arquitectes Enric Miralles i Bendetta Tagliabue juntament amb Escofet l´any 2000. El seu format prové d'una simplificació dels mòduls de recobriment dels murs del cementiri d´Igualada. La terminació d’aquesta ciutat, 'ada', dóna el nom a aquest singular paviment.

 

ESCOFET