Prestatgeria Hialina Prestatgeria Hialina Prestatgeria Hialina Prestatgeria Hialina Prestatgeria Hialina Prestatgeria Hialina

Prestatgeria Hialina

 

Un perfil d'alumini extrusionat que suporta un prestatge de vidre. Allotjant en el seu interior un fluorescent es converteix en una prestatgeria lluminosa.
 
Descripció:
Suport en alumini anoditzat plata mat penjat a paret. Prestatge de vidre transparent laminat 3+3 mm amb vores polides que porten una franja que oculta l'interior del perfil i difon la llum en el cas de col·locar-hi fluorescents.
 
BD Barcelona Design