'Murllum' 'Murllum' 'Murllum' 'Murllum' 'Murllum' 'Murllum'

'Murllum'

MURLLUM és un element urbà editat amb una doble funció. D'una banda es proposa com límit d'un recinte urbà amb la intenció d'ocultar les vistes sobre les infraestructures de depuració d´aigües residuals a l'interior del parc del Fòrum. Per l'altre, es proposa com banc continu. Es compon de dos elements: una mampara modular amb lentilles circulars de vidre encastades, i un banc que actua de suport fent del conjunt un element auto estable. L´agregació de diversos elements genera un mur-banc modulat cada 3 metres i amb una altura de 1.9 metres. El conjunt és autoportant, per tant no necessita d´ancoratges i pot desplaçar-se amb un carretó elevador que utilitza les reserves creades a la base. 

 

ESCOFET